logo Munksundsbo
Munksundsbo är ett privatägt fastighetsbolag med bostäder i områdena Centrum, Durrnäs, Furuberget, Klubbgärdet och Munksund i Piteå kommun.

Vi anlitar HSB Norr Piteå till att sköta den administrativa förvaltningen av våra fastigheter.