Skärmklipp 2020-01-13 17.34.26 Skärmklipp 2020-01-13 14.07.16 Skärmklipp 2020-01-13 14.07.00

Bostadsbolaget Munksundsbo presenterade redan i slutet av december 2018 planerna på att bygga fler bostäder på Allén och Durrnäs genom att tillföra husen fler våningsplan. Sedan dess har Munksundsbo arbetat tillsammans med Piteå kommun för att få fram nya detaljplaner som möjliggör detta. För Allénprojektet närmar sig nu granskningsskedet i detaljplaneprocessen då allmänheten får möjlighet att säga sitt. På onsdagskvällen höll Munksundsbo ett informationsmöte med hyresgästerna på Allén där bostadsbolaget presenterade en arkitektonisk idé för projektet. Ett intressant inslag takens lutning som anpassas för att möjliggöra framtida installation av solceller.

De hyresgäster som idag bor på övre plan får med förslaget tillgång till hiss vilket vi vet är ett önskemål från många hyresgäster. Det blir även en allmän uppfräschning av gårdarna, trapphusen och de befintliga fasaderna. Detta projekt ligger i linje med vår strävan att lyfta våra bostadsområden säger Samuel Bernberg, fastighetschef på Munksundsbo.

Munksundsbos målsättning med projektet är att hyrorna ska ligga på en konkurrenskraftig nivå så att människor som idag inte har möjlighet att efterfråga nyproducerade lägenheter har råd att flytta in.

Vi utvärderar möjligheten till att nyttja de återinförda statliga subventionerna för nyproduktion av bostäder för att kunna erbjuda en hyresnivå som ligger väsentligt under de nyproduktionshyror som piteborna vant sig vid. En yteffektiv 3:a på 70 kvm skulle med dagens regler få en hyra på 7875 kr.

Under mötet framkom många frågor kring detaljer kring projektet. Munksundsbo var tydliga med att alla detaljer kring balkonger, parkeringar, gårdar etc. kommer längre i samband med projektering av projektet.

Vi har stor respekt för att våra befintliga hyresgäster kan känna en oro kring detta. Det är ju deras boende vi pratar om. Vår förhoppning är dock att hyresgästerna kommer att uppleva att vi lyft området när vi kommit i mål.

Munksundsbo är en privat hyresvärd i Piteå med ca 800 lägenheter i Munksund, Klubbgärdet, Durrnäs, Furuberget och centrala Piteå. I ägarsfären finns totalt 3300 lägenheter och närmare 60 000 kvm lokaler i Kiruna, Gällivare, Luleå, Haparanda, Piteå, Umeå, Falun, Borlänge och Malmö.

För frågor;
Samuel Bernberg, Munksundsbo