UTHYRNINGSPOLICY

Example

UTHYRNINGSPOLICY
Sökande måste ha fyllt 18 år, sökande får ej ha några betalningsanmärkningar.
Sökande skall inneha en fast/tillsvidareanställning (inkomst av tjänst) som skall bestyrkas (väl dokumenterad, arbetat minst 7 månader). Sökande skall ha goda vitsord från sitt tidigare boende och vara en god granne.
Sökande skall ha en årsinkomst om minst 4,5 gånger årshyran
Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Lägenheten upplåtes som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.