Sophantering

Example

En hel och ren bostadsmiljö betyder mycket för trivseln och grannsämjan i fastigheten. Överfulla soprum/sopkärl leder även till höga hanteringskostnader - pengar som istället skulle kunna användas för ökad trivsel i området. Tänk därför på följande:

Knyt alltid ihop soppåsen ordentligt innan du kastar den.
Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund.

Vår miljö
Sophanteringen är en viktig del i Munksundsbos hållbarhetsarbete. Genom kontinuerlig dialog med hyresgästerna är ambitionen att ta ett gemensamt ansvar för sop- och källsorteringen i fastigheterna.