Service som ingår i hyran

Example

Upptäcker du ett fel i lägenheten, i ditt hus eller i din närmiljö gör du en serviceanmälan till kundtjänst. Detta kan du personligen göra via telefon till felanmälan 0770-330050. Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp , köksfläkt samt i spis. Du ansvarar även för rengöring av luftventiler, golvbrunnar och vattenlås.

Exempel på service som ingår i hyran
 • justering och service av kranar
 • reparation av kyl- och frysskåp, spis och tillval
 • felsökning och reparation av elanläggning
 • justering och tätning av fönster och dörrar
 • reparation och utbyte av lås och låsdetaljer
 • reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat

  Om fastighetsskötaren eller förvaltaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten som inte på förhand är godkända av Munksundsbo så är man återställningsskyldig den dag man flyttar ut.

  Installation av diskmaskin och/eller tvättmaskin

  Installation av diskmaskin och/eller tvättmaskin är tillval hos Munksundsbo, egna installationer tillåter vi ej.

  Ring Kundservice 0770-330050, om du har önskemål om installation av diskmaskin och/eller tvättmaskin. Vi skickar sedan ut en fastighetsskötare som kontrollerar om det är möjligt att göra en installation utan ombyggnad. Då får du också veta vad tillvalet innebär i hyreshöjning per månad. Vi tillåter ej bänkdiskmaskiner p g a stora risker för vattenskador.