På gång i området där du bor

Example


Här nedan lägger vi ut information när något händer i din fastighet eller i området där du bor.
Det är viktigt att titta här först om man undrar över något avbrott eller liknande.12Nästa

NY INNERGÅRD PÅ DURRNÄS TAR FORM!

Publicerat 11 april, 2019

Vi har tidigare informerat om våra planer för en ny aktivitetsanläggning på den norra delen av området där det
idag finns en tennisbana.

Under ett informationsmöte under hösten fanns möjlighet att komma med synpunkter och idéer.
Vi har nu landat i val av entreprenör.

Det blir Unisport som under maj/juni kommer att anlägga en aktivitetsanläggning
som vi hoppas kommer att inspirera till lek, träning och gemenskap.

Invigning är inplanerad till mitten av juni.

Påbyggnader på Allén och Durrnäs – Arbetet fortsätter

Publicerat 9 april, 2019

Vi har tidigare informerat om att Munksundsbo har för avsikt att tillföra fler våningsplan på Allén och Durrnäs. Nu har byggnadsnämnden fattat beslut om att arbetet med nya detaljplaner kan påbörjas på respektive område vilket är ett välkommet första steg. Detta innebär dock inte att de framtida detaljplanerna kommer att godkänna fler våningsplan, men frågan kommer att utredas. Munksundsbo återkommer löpande med mer information kring detta.

Med vänlig hälsning

Munksundsbo AB

NU FÖRBÄTTRAR VI VÅR KOMMUNIKATION

Publicerat 4 mars, 2019

I hyresgästundersökningen kunde vi utläsa att våra hyresgäster tyckte att kommunikationen kunde förbättras. Därför har vi nu infört ny telefoni med knappvalsmöjligheter så att det blir lättare att komma till rätt person direkt. Vi har även infört ett nytt ärendehanteringssystem på vår hemsida munksundsbo.se, under KONTAKT. När du lämnar ett ärende på munksundsbo.se kan du nu via e-post eller sms följa status, kommentarer och vem på Munksundsbo som tar hand om ditt ärende. Vår förhoppning är att du på detta sätt ska uppleva att det är lättare att kommunicera med oss på Munksundsbo.

 

HYRESGÄST-UNDERSÖKNINGEN

Publicerat 17 januari, 2019

Vår stora hyresgästundersökning är nu avslutad. 54,8 % av våra hyresgäster valde att besvara enkäten. Tack för ert engagemang! Nu väntar ett viktigt arbete för oss på Munksundsbo att analysera resultatet för att se vad vi kan göra för att göra våra hyresgäster mer nöjda.

Hyresgästundersökningen har nu resulterat i att vi skänker i 7640 kr till LP-föreningens arbete i Piteå. LP hjälper människor med beroendeproblem som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation.