På gång i området där du bor

Example


Här nedan lägger vi ut information när något händer i din fastighet eller i området där du bor.
Det är viktigt att titta här först om man undrar över något avbrott eller liknande.12Nästa

SAMLAD INFO DURRNÄS BOKNING- OCH PASSAGESYSTEM/TVÄTTSTUGOR

Publicerat 13 juni, 2019

Här kommer en samlad info kring starten av vår nya tvättstuga och vårt nya boknings- och passagessytem.

Det nya boknings- och passagesystemet är nu i drift!
Du som hyresgäst inbjuds till HSBs kontor på Storgatan 48 för att kvittera ut dina taggar.
10/6 12.30-16.00
12/6 08.00-12.30
17/6 12.30-16.00
Du är även välkommen till lokalen på Durrnäsvägen 14 den 19/6 kl 07:30-15:30 för att kvittera ut din tagg.

För att komma igång med bokningssystemet behöver du ladda nerLadda ner appen Aptus Home
Ditt användarnamn och lösenord är ditt lägenhetsnummer (ex 110-1), men du kan ändra lösenordet när du är inloggad. På raden URL skriver du https://munksundsbo.passerkort.se/AptusPortalStyra
För webbokning, gå till https://munksundsbo.passerkort.se/AptusPortalStyra

Från och med den 17/6 är det endast tvättstuge- och bastubokningar i Aptus Home som gäller. Har du gjort en bokning med cylinder behöver du alltså göra en ny bokning. Tillträde till tvättstugorna och allmänna utrymmen kan ske med nyckel och tagg fram till och med den 23/6. Från den 24/6 är det endast tagg som gäller. Från och med den 24/6 kommer entréportarna att hållas låsta dygnet runt. Tillträde sker med tagg eller nyckel. För att öka säkerheten på området har du som hyresgäst endast tillträde till tvättstugan i ditt hus, bastun, och de stora tvättstugorna på Durrnäsvägen 12 och 30. Du kommer även endast åt ”ditt” soprum. En annan nyhet är att du via Aptus Home nu kan boka Hyresgästföreningens lokal. För tillträde behöver du dock kvittera en särskild tagg hos Hyresgästföreningen.

Nästa steg i vår tvättstugesatsning är att vi den 17/6 påbörjar renoveringen av tvättstugan på Durrnäsvägen 30.

NY INNERGÅRD PÅ DURRNÄS TAR FORM!

Publicerat 11 april, 2019

Vi har tidigare informerat om våra planer för en ny aktivitetsanläggning på den norra delen av området där det
idag finns en tennisbana.

Under ett informationsmöte under hösten fanns möjlighet att komma med synpunkter och idéer.
Vi har nu landat i val av entreprenör.

Det blir Unisport som under maj/juni kommer att anlägga en aktivitetsanläggning
som vi hoppas kommer att inspirera till lek, träning och gemenskap.

Invigning är inplanerad till mitten av juni.

Påbyggnader på Allén och Durrnäs – Arbetet fortsätter

Publicerat 9 april, 2019

Vi har tidigare informerat om att Munksundsbo har för avsikt att tillföra fler våningsplan på Allén och Durrnäs. Nu har byggnadsnämnden fattat beslut om att arbetet med nya detaljplaner kan påbörjas på respektive område vilket är ett välkommet första steg. Detta innebär dock inte att de framtida detaljplanerna kommer att godkänna fler våningsplan, men frågan kommer att utredas. Munksundsbo återkommer löpande med mer information kring detta.

Med vänlig hälsning

Munksundsbo AB

NU FÖRBÄTTRAR VI VÅR KOMMUNIKATION

Publicerat 4 mars, 2019

I hyresgästundersökningen kunde vi utläsa att våra hyresgäster tyckte att kommunikationen kunde förbättras. Därför har vi nu infört ny telefoni med knappvalsmöjligheter så att det blir lättare att komma till rätt person direkt. Vi har även infört ett nytt ärendehanteringssystem på vår hemsida munksundsbo.se, under KONTAKT. När du lämnar ett ärende på munksundsbo.se kan du nu via e-post eller sms följa status, kommentarer och vem på Munksundsbo som tar hand om ditt ärende. Vår förhoppning är att du på detta sätt ska uppleva att det är lättare att kommunicera med oss på Munksundsbo.