Att renovera själv

Example

Även om målning och tapetsering görs med jämna mellanrum av Munksundsbo hindrar det inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar i din lägenhet. Innan eventuellt arbete planeras/påbörjas ska Munksundsbo alltid kontaktas för ett skriftligt godkännande. Arbetet måste utföras fackmannamässigt. Målade ytor ska vara målade och väggar med tapet ska vara tapetserade. Har du använt felaktigt material eller utfört jobbet slarvigt blir du ersättningsskyldig när du flyttar.

Vi följer SABOS rekomendationer vad gäller inre underhåll för lägenheter, www.sabo.se

Väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Beroende på vad du ska sätta upp och var, bör rätt typ av hjälpmedel användas. I handeln finns olika typer av krokar och skruvar som är speciellt anpassade till olika väggmaterial. Skador på tapeten undviks genom att skära ett snitt i tapeten där hålet ska göras, om hålet senare ska döljas viks tapen smidigt tillbaka. Gör aldrig hål i kakelplattor. Kaklet kan lätt spricka och fukt kan vandra in bakom. När du skaffar nya elapparater, framför allt utomlands, är det viktigt att se till att de är godkända för vårt svenska elsystem.

Installation av diskmaskin eller tvättmaskin

Munksundsbo tillåter ej egna installationer av diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare. Kontakta Munksundsbo om du önskar få något av dessa installerade. Hos Munksundsbo är det ett tillval med ett mindre hyrestillägg. OBS! Vi installerar inte bänkdiskmaskiner.