Betala hyra

Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier utsända av HSB.
Läs mer..

Tv internet och telefoni

Munksundsbo har avtal med Telenor som levererar TV till alla våra områden. Munksundsbo har avtal med Telenor för leverans av Internet till Klubbgärdet och Munksund samt med Alltele för Durrnäs och Furuberget, i Centrum tecknar hyresgästen eget avtal med en internetleverantör.

Renovera själv

Under vissa förhållanden får du renovera själv. Läs här vad som gäller
Läs mer..

När du flyttar in

I samband med att tidigare hyresgäst flyttar besiktigar vi lägenheten. Samtliga nycklar och tvättcylindrar hämtas på..
Läs mer..

När ska du ringa journumret

Vårt journummer använder du endast vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Läs mer..


På gång i området

Här finns löpande information om arbeten och annat som händer i området
Läs mer..

Värme och ventilation

Inomhustemperaturen regleras centralt och värmen styrs automatiskt av utomhus temperaturen.
Läs mer..

Skötsel av din bostad

Här hittar du råd och tips för hur du lättast sköter om din bostad.
Läs mer..

Du och dina grannar

Alla har vi väl irriterat oss på någon högljudd granne någon gång. Men när är det dags att säga till?
Läs mer..

När du flyttar ut

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid
Läs mer..

Tillval

Hos oss väljer du själv om du vill höja standarden på din lägenhet. Här hittar du vår lista på möjliga tillval
Läs mer..


Tvättstuga

Tvättstugebokning sker i den tvättstuga som ni använder genom den tvättcylinder varje hyresgäst innehar eller i vissa fastigheter genom bokningslista.
Läs mer..

Service som ingår i hyran

Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor.
Läs mer..

Skydda dig mot brand

Bränder i våra hem är vanligare än vad man tror. Om katastrofen inträffar är det viktigt att veta hur du ska agera.
Läs mer..

Sophantering

Vi har ett gemensamt ansvar för sop- och källsorteringen i fastigheterna. Läs mer..

Motorvärmar handboken WEB-EL

Läs mer..

MINA SIDOR

Logga in här

Premiumlägenheter

Läs mer..

Felanmälan

Läs mer..

Uthyrningspolicy

Sökande måste ha fyllt 18 år, sökande får ej ha några betalningsanmärkningar.
Sökande skall inneha en fast/tillsvidareanställning (inkomst av tjänst) som skall bestyrkas (väl dokumenterad, arbetat minst 7 månader). Sökande skall ha goda vitsord från sitt tidigare boende och vara en god granne.
Sökande skall ha en årsinkomst om minst 4,5 gånger årshyran
Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Lägenheten upplåtes som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.