Information till våra nuvarande och blivande hyresgäster

Lediga bostäder i Piteå

Vill du bo hos oss? Här hittar du info om hur du söker bostad

Felanmälan

Klicka här för att få hjälp med något i din bostad

Tillval till din lägenhet

Hos oss väljer du själv. Här hittar du vår lista på tillval

BOENDEINFO

Betala hyra

Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier av Munksundsbo.

Läs mer..

Sophantering

Vi har ett gemensamt ansvar för sop- och källsorteringen i fastigheterna.

Läs mer..

Tv internet och telefoni

Munksundsbo har avtal med Bredbandsbolaget för leverans av TV till alla våra områden och med Bredbandsbolaget för leverans av Internet till Klubbgärdet och Munksund. Alltele levererar Internet till Durrnäs och Furuberget. Läs mer..


På gång i området

Här finns löpande information om arbeten och annat som händer i området

Läs mer..

Värme och ventilation

Inomhustemperaturen regleras centralt och värmen styrs automatiskt av utomhus- temperaturen.

Läs mer..

Skötsel av din bostad

Här hittar du råd och tips för hur du lättast sköter om din bostad.

Läs mer..


Tvättstuga

Läs mer..

Service som ingår i hyran

Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor.

Läs mer..

Renovera själv

Under vissa förhållanden får du renovera själv. Läs här vad som gäller
Läs mer..

MINA SIDOR

Läs mer..

Premiumlägenheter

Läs mer…

PÅ GÅNG I OMRÅDET

NYTT TELEFONNUMMER!

HSB Norrs kundtjänst / felanmälan har nytt telefonnummer. 010-303 2000

Publicerad 11 september, 2019

LEVERANS AV BREDBAND/INTERNET

Det endast är möjligt att ha fast bredband/internet via den leverantör som hyresvärden Munksundsbo har avtal med i respektive fastighet. Vid eventuella frågor så kontakta oss via kontaktformuläret.

Publicerad 20 augusti, 2019

SAMLAD INFO DURRNÄS BOKNING- OCH PASSAGESYSTEM/TVÄTTSTUGOR

Här kommer en samlad info kring starten av vår nya tvättstuga och vårt nya boknings- och passagessytem.

Det nya boknings- och passagesystemet är nu i drift!
Du som hyresgäst inbjuds till HSBs kontor på Storgatan 48 för att kvittera ut dina taggar.
10/6 12.30-16.00
12/6 08.00-12.30
17/6 12.30-16.00
Du är även välkommen till lokalen på Durrnäsvägen 14 den 19/6 kl 07:30-15:30 för att kvittera ut din tagg.

För att komma igång med bokningssystemet behöver du ladda nerLadda ner appen Aptus Home
Ditt användarnamn och lösenord är ditt lägenhetsnummer (ex 110-1), men du kan ändra lösenordet när du är inloggad. På raden URL skriver du https://munksundsbo.passerkort.se/AptusPortalStyra
För webbokning, gå till https://munksundsbo.passerkort.se/AptusPortalStyra

Från och med den 17/6 är det endast tvättstuge- och bastubokningar i Aptus Home som gäller. Har du gjort en bokning med cylinder behöver du alltså göra en ny bokning. Tillträde till tvättstugorna och allmänna utrymmen kan ske med nyckel och tagg fram till och med den 23/6. Från den 24/6 är det endast tagg som gäller. Från och med den 24/6 kommer entréportarna att hållas låsta dygnet runt. Tillträde sker med tagg eller nyckel. För att öka säkerheten på området har du som hyresgäst endast tillträde till tvättstugan i ditt hus, bastun, och de stora tvättstugorna på Durrnäsvägen 12 och 30. Du kommer även endast åt ”ditt” soprum. En annan nyhet är att du via Aptus Home nu kan boka Hyresgästföreningens lokal. För tillträde behöver du dock kvittera en särskild tagg hos Hyresgästföreningen.

Nästa steg i vår tvättstugesatsning är att vi den 17/6 påbörjar renoveringen av tvättstugan på Durrnäsvägen 30.

Publicerad 13 juni, 2019

NY INNERGÅRD PÅ DURRNÄS TAR FORM!

Vi har tidigare informerat om våra planer för en ny aktivitetsanläggning på den norra delen av området där det
idag finns en tennisbana.

Under ett informationsmöte under hösten fanns möjlighet att komma med synpunkter och idéer.
Vi har nu landat i val av entreprenör.

Det blir Unisport som under maj/juni kommer att anlägga en aktivitetsanläggning
som vi hoppas kommer att inspirera till lek, träning och gemenskap.

Invigning är inplanerad till mitten av juni.

Publicerad 11 april, 2019

Påbyggnader på Allén och Durrnäs – Arbetet fortsätter

Vi har tidigare informerat om att Munksundsbo har för avsikt att tillföra fler våningsplan på Allén och Durrnäs. Nu har byggnadsnämnden fattat beslut om att arbetet med nya detaljplaner kan påbörjas på respektive område vilket är ett välkommet första steg. Detta innebär dock inte att de framtida detaljplanerna kommer att godkänna fler våningsplan, men frågan kommer att utredas. Munksundsbo återkommer löpande med mer information kring detta.

Med vänlig hälsning

Munksundsbo AB

Publicerad 9 april, 2019

NU FÖRBÄTTRAR VI VÅR KOMMUNIKATION

I hyresgästundersökningen kunde vi utläsa att våra hyresgäster tyckte att kommunikationen kunde förbättras. Därför har vi nu infört ny telefoni med knappvalsmöjligheter så att det blir lättare att komma till rätt person direkt. Vi har även infört ett nytt ärendehanteringssystem på vår hemsida munksundsbo.se, under KONTAKT. När du lämnar ett ärende på munksundsbo.se kan du nu via e-post eller sms följa status, kommentarer och vem på Munksundsbo som tar hand om ditt ärende. Vår förhoppning är att du på detta sätt ska uppleva att det är lättare att kommunicera med oss på Munksundsbo.

 

Publicerad 4 mars, 2019

HYRESGÄST-UNDERSÖKNINGEN

Vår stora hyresgästundersökning är nu avslutad. 54,8 % av våra hyresgäster valde att besvara enkäten. Tack för ert engagemang! Nu väntar ett viktigt arbete för oss på Munksundsbo att analysera resultatet för att se vad vi kan göra för att göra våra hyresgäster mer nöjda.

Hyresgästundersökningen har nu resulterat i att vi skänker i 7640 kr till LP-föreningens arbete i Piteå. LP hjälper människor med beroendeproblem som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation.

Publicerad 17 januari, 2019

AUTOGIRO

Autogiro ger fördelen att du inte riskerar att glömma att betala hyran i tid. Autogiro är en service som inte kostar något extra. Det enda villkoret är att det finns pengar på ditt konto när betalningen ska göras.

För autogiroanmälan kontakta HSB Kundservice 0770-33 00 50

Publicerad 20 april, 2018